Sprawdziany do szyb o konstrukcji modułowej

Sprawdziany do szyb o konstrukcji modułowej

Fundusze europejskie baner

Głównym celem projektu jest zakup nowoczesnego parku maszynowego niezbędnego  do uruchomienia produkcji i wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych produktów – modułowych sprawdzianów do szyb. Realizacja projektu pozwoli na rozpoczęcie produkcji precyzyjnych elementów dedykowanych dla przemysłu motoryzacyjnego. 

Wartość projektu  :  1 700 851,38 PLN

Wkład Funduszy Europejskich  :  760 543 ,30 PLN