Sprawdziany do szyb

Sprawdziany do szyb

Informujemy, że Firma „Zakład Metalowy Adam Krępa” otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wdrożenie do produkcji sprawdzianów do szyb o konstrukcji modułowej dedykowanych dla przemysłu motoryzacyjnego” z Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP.

Głównym celem projektu jest zakup nowoczesnego parku maszynowego niezbędnego  do uruchomienia produkcji i wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych produktów – modułowych sprawdzianów do szyb. Realizacja projektu pozwoli na rozpoczęcie produkcji precyzyjnych elementów dedykowanych dla przemysłu motoryzacyjnego. 

Wartość projektu  :  1 700 851,38 PLN

Wkład Funduszy Europejskich  :  760 543 ,30 PLN

Baner funduszy europejskich
Sprawdzian do szyb