Ramiona napędowe

Ramiona napędowe

Fundusze europejskie baner

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP.

Wartość projektu  :  5 147 550,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich  :  2 929 500,00 PLN

aaaaaaaa