Wielkogabarytowe przyrządy pomiarowe

Informujemy, że Zakład Metalowy Adam Krępa rozpoczął produkcję wielkogabarytowych przyrządów pomiarowych o obniżonym koszcie produkcji i ekspolatacji dedykowanych dla przemysłu motoryzacyjnego. Zakupiono centrum obróbcze 5-osiowe.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP.

Wartość projektu  :  4 966 125,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich  :  2 600 000,00 PLN

aaaaaaaa